รู้เรื่องธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย

รู้เรื่องธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย น่าจะได้ยินในสารระบบของกลุ่มนักธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มคนทั่วไปอยู่บ้างแล้ว แต่บทความของเราในวันนี้ จะพาท่านมารู้จักกับธุรกิจแบบ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยการชี้ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ของธุรกิจรูปแบบนี้ ว่ามันดีหรือแย่มากกว่ากัน เผื่อวันหนึ่งท่านเกิดสนใจธุรกิจเกี่ยวกับ MLM ขึ้นมา ท่านจะได้มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนเอาไว้ ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะลงทุนดีหรือไม่

รู้เรื่องธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย คืออะไรกันนะ?

 MLM หรือธุรกิจ MLM คือธุรกิจเครือข่าย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ดีและน่าสนใจ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่เข้ามาประกอบธุรกิจ จะมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และมีจริยธรรมในการบริหารสูง ส่วนผู้ดำเนินธุรกิจ จะเข้าใจแบบแผน หรือรูปแบบของความสำเร็จ เพราะธุรกิจ MLM เป็นธุรกิจที่ถือว่าผู้ดำเนินธุรกิจเป็นนายตนเอง  มีโอกาสของรายได้สูง โดยไม่กระทบ หรือขัดแย้งกับงานประจำที่กำลังทำอยู่ มีรายได้ต่อเนื่องเป็นมรดกตกทอดได้ มีอิสระ มีเวลา เงินลงทุนต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือพูดเก่ง สามารถมีรายได้จาก เลข 6 หลักขึ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้น มีเวลา และโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้พัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การเข้าสังคมอยู่ตลอดเวลา ได้อยู่ในสังคมที่คอยช่วยเหลือกัน เริ่มก่อนย่อมมีโอกาสสำเร็จก่อน ทั้งหมดนี้คือธุรกิจเครือข่าย หรืออีกชื่อว่า MLM ที่ได้รับควานิยมเป็นอย่างดีในปัจจุบัน

ข้อดีของธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM

  • ธรุกิจ MLM เป็นธุรกิจที่มีความอิสระในการทำงาน ไม่ต้องมีใครคอยควบคุมการทำงาน หรือต้องคอยควบคุมการทำงานของใคร สิ่งที่เป็นเครื่องมือหรือการบังคับ ให้ทำงานอย่างขยันขันแข็งมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือเป้าหมายของของความสำเร็จ
  • MLM เป็นธุรกิจที่ให้รายได้ดี หากขยันมากย่อมมีโอกาสทางรายได้สูง ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ธุรกิจเครือข่ายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถช่วยให้ความต้องการ หรือความฝันบรรลุเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ ซึ่งเรื่องของเวลาและความขยันมีผลมากที่สุด
  • MLM เป็นธุรกิจที่สร้างมิตรกับคนทั่วไป ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ดีขึ้นจากเดิม ทั้งเรื่องการยิ้มแย้ม การพูดคุย หรือให้คำปรึกษา
  • MLM ทำให้รอบรู้รอบด้าน เนื่องจากต้องพบปะบุคคลอยู่เสมอ หากลองพัฒนาตัวเองอยู่บ่อย ๆ ท่านอาจจะเก่ง จนถึงอ่านใจคนออกเลยก็ได้
  • เป็นงานที่ทำแล้วได้ประสบการณ์สูง และได้ประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการทำงาน ทั้งเรื่องการติดต่อผู้อื่น ความสามารถเฉพาะตัว  มีหูตากว้างขวาง มีความทะเยอทะยานในการดำเนินชีวิตมากกว่าเดิม
  • เป็นงานที่มีโอกาสก้าวหน้าเร็ว แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องมีฝีมือ และมีฝีปาก เป็นอาชีพนึ่งที่มีโอกาสก้าวหน้าเร็วกว่าอีกหลาย ๆ อาชีพ ในขณะหลาย ๆ อาชีพ ต้องอาศัย รูปร่าง ส่วนสัด ความสวย ความงาม หรือพรสวรรค์ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง แต่ธุรกิจเครือข่ายไม่จำเป็น
  • เป็นงานที่ได้ใช้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็การท้าทายความสามารถของตนเองได้ด้วย ซึ่งเป็นการดึงความสามารถของตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และสมบูรณ์ การได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ย่อมทำให้ มีคุณสมบัติพิเศษ คือความอดทน อดกลั้น มิฉะนั้นจะอดกิน
  • ได้รับความสำเร็จ เงิน รางวัล ชื่อเสียง เกียรติยศ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ สามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ ถึงแม้จะเลือกเกิดไม่ได้ก็ตาม
  • ทำให้บุคลากรในประเทศมีงานทำ เพราะทุกคนมีงานทำไม่เลือกงาน ไม่เกิดปัญหาการว่างงาน เป็นการลดภาระทางสังคมอันจะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง เมื่อนักธุรกิจเครือข่ายมั่งมี
รู้เรื่องธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย
รู้เรื่องธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย

ความนิยม หรือกระแสของธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย

ในปัจจุบันมีธุรกิจหลากหลายรูปแบบ กำเนินขึ้นมาในโลกมนุษย์ของเราทุกวัน และด้วยปัจจัยการแข่งขัน ธุรกิจแต่ละอย่างย่อมต้องมีการใช้กลยุทธ์ ในการหาโอกาสผลักดันสินค้าให้กับผู้ใช้ โดยจ่ายค่าโฆษณาน้อยที่สุด จึงไม่มีอะไรทำได้ไปกว่าการนำแผนการตลาดแบบเครือข่าย MLM มาใช้ อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิเสธความร่ำรวย  เพราะปกติแล้วความยากจนไม่ได้เป็นพันธุกรรมหรือเป็นกรรมพันธุ์ หากท่านใช้ชีวิตให้ถูกวิธี เลือกงานให้ตอบโจทย์กับความสามรถ หรือความต้องการใช้เงินของท่าน จากคนจนก็สามารถกลับมาร่ำรวยเทียบเท่า หรือมากกว่าคนที่เคยดูถูกดูแคลนได้สบาย ๆ ซึ่งธุรกิจแบบ MLM หรือธุรกิจเครือข่าย ตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ดีมาก ๆ หากท่านเริ่มก่อน ท่านก็มีโอกาสรวยก่อน เริ่มมากก็มีโอกาสได้กำไรมาก แต่อย่าได้กลัวที่จะเริ่มต้นเด็ดขาด เพราะนั่นไม่มีทางที่ท่านจะนรวย ไม่ว่าจะลงมือทำธุรกิจรูปแบบไหน

ข้อเสีย / ข้อด้วยของธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจเครือข่าย

ข้อเสียหลัก ๆ เพียงอย่างเดียวของธุรกิจรูปแบบนี้ คือมันต้องใช้เวลาในการเห็นผลลัพธ์ กว่าที่ผู้ลงทุนแต่ละท่าน จะเห็นเม็ดเงิน และได้กำไรจากมัน ในจำนวนที่คุ้มค่าเหนื่อย อาจจะไม่ใช่เวลาแค่ 1 – 2 เดือน แต่บางครั้งอาจจะต้องกินเวลาเป็น 1 – 2 ปี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจ MLM เริ่มเข้าที่เข้าทาง เป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้ ท่านจะสบายแบบไม่ต้องกลับมากังวลเรื่องผลกำไรอีกเลย

นี่คือทั้งหมดของธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่าย ที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเสมอมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอไป จะช่วยให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุน ได้ประโยชน์จากมัน และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของท่านได้อย่างมีระสิทธิภาพ

คราวนี้ลองมาดูบทความ สัตว์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์มากที่สุดในโลก ในปัจจุบันนี้ สัตว์โลกหลากหลายชนิดเริ่มมีจำนวนลดลงแล้วกว่าครึ่งแล้ว

บทความแนะนำ : เรียนจีนไม่ยาก กับ 7 ช่องทางเรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง